3-Assers.
Voor het uitrijden van mest kunnen wij drie combinaties inzetten, trekker met 3-asser op zowel bouwland als op grasland. De 3assers hebben een tank inhoud van 22 m³. Deze zijn voorzien van verdringer pomp, weeg en monsterinstallatie en bandendrukwisselsysteem om zo de meest geringe structuurschade te beperken. Om op bouwland te injecteren zijn de 3-assers uitgerust met een Kongsgilde bouwlandinjecteur en voor het injecteren van grasland is deze combinatie uitgerust met een Vredo zodenbemester. Dit is wat steeds vaker gebeurd i.v.m. lage prijs per m³ mits de grond het toelaat. Deze drie combinaties zijn geheel computergestuurd voor de juiste afgifte/ha.

De 3-assers zijn ook inzetbaar met kiepbak met maar liefst een inhoud van 45 m³. Dit voor transport van vaste mest of compost. Deze combinaties beschikken over een weeg- en monsterinstallatie waarbij analyse van meststof mogelijk is. Vraag naar de mogelijkheden, u kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.
 
Terra gator 2104
Dit is een zelfrijdende vierwieler met 14m³ tankopbouw uitgerust met bandendrukwisselsysteem en hondengang. Door zijn grote banden en een goede gewichtsverdeling heeft deze een lage bodemdruk per cm² voor minimale insporing op bouw- en weiland. Voor het bemesten van grasland is de machine voorzien van een Vredo zodenbemester met een werkbreedte van 7.20 m. Op bouwland wordt gebruik gemaakt van een USA bouwlandinjecteur  met een werkbreedte van 7,60 m. Om de zelfrijder te bevoorraden van mest op percelen verder van huis kunnen wij containers plaatsen voor een flexibele mest aanvoer. Wij zorgen ook voor het vullen van deze containers. Vraag naar de mogelijkheden u kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

Schuitemaker mesttank 
Dit is een enkel-assige getrokken 13m³ tank met brede 1050 banden en spreidasfunctie om minimale insporing te krijgen. Deze tank is geheel computergestuurd voor de juiste mestafgifte per/ha en is uitgerust met een Vredo zodenbemester om een optimaal resultaat te behalen.
Voor meer informatie over deze nieuwe Schuitemaker mesttank kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Stalmest verpreiden
Voor de verspreiding van vaste mest, (groen) compost en champost op uw land gebruiken wij 2 Roland mestverspreiders. Het laden hiervan doen we met een mobile kraan of shovel.

Containers.
We hebben 2 mest containers met een inhoud van ± 40m³. Dit is een uitkomst om percelen die verder van huis liggen te bevoorraden van mest tijdens het bemesten. Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Flickr Suite Plugin ERROR! Connection error: - "it was not possible to open the API call URL: 0 could not connect to the host "api.flickr.com""