Een stukske geschiedenis van Loonbedrijf van der Ven Zeeland.

De gebroeders van der Ven: Jan, Dries, Sjef & Ties
Dries – oprichter Loonbedrijf van der Ven.
Jan – mede oprichter van loonbedrijf, later mestkuikenbedrijf.
Sjef  – medewerker bij loonbedrijf,  later eigen melkveebedrijf.
Ties –  eigen bedrijf in loonwerk en gewassenverzorging.

Van der Ven’s Loonbedrijf is ontstaan in 1947/1950. Jan leidde het bedrijf toen Dries in 1948 naar Nederlands-Indië moest vertrekken. Toen Dries in 1950 terugkwam uit Indië werd het serieus. In de loop der jaren werd de keuze gemaakt dat Jan voor zichzelf verder ging met mestkuikens. Dries ging verder met loonwerk, Sjef begon voor zichzelf een melkveebedrijf en Ties begon een eigen bedrijf op een andere locatie met een tak van gewassenverzorging in samenwerking met Dries.


De werkzaamheden waren destijds divers, zoals gewassenverzorging, frezen, maaien, gras, graan, enzovoort. Doordat er veel fruitteelt en tuinbouw was, was daarin ook veel werk in en rond Zeeland. Dit veranderde echter snel door de opkomst van veehouderijen en akkerbouw. Boomgaarden verdwenen en tuinbouw werd uitgedund en verdwenen op een enkeling na. Het loonbedrijf verzorgde destijds ook de gehele aardappelteelt van poten tot rooien. Het bedrijf was in het bezit van maar liefst 3 aardappelrooi-machines. Nadat in 1957 de dorskast was aangeschaft, kwam in 1960 de eerste combine, dat er al snel 4 werden, omdat er meer graan verbouwd werd.


Vanaf 1969/1970 kwamen er meer en grotere rundveehouderijen en de eerste maïs voor veevoer werd geteeld. Vanaf het moment dat de eerste ligboxstallen werden gebouwd door agrariërs ging het allemaal heel snel. Graan maakte plaats voor snijmaïs, boerderijen werden groter opgeschaald, met als gevolg dat er meer werk uitbesteed werd. Door de ruilverkaveling werden percelen steeds groter en kon er sneller gewerkt worden. Loonbedrijf van der Ven is in de loop van de jaren meegegaan met deze ontwikkeling in de agrarische sector en paste de investeringen hierop aan.

 

In 1957 verhuist het loonbedrijf van den Brand naar de locatie aan de Puttelaar in Zeeland. Gaandeweg werd in 1986 een locatie aangekocht op de Langenboomseweg. Daar werd een extra opslagloods geplaatst waarin  nu de huidige brandweerkazerne en gemeentewerf Landerd zijn gevestigd. Zo groeide het bedrijf stevig maar gecontroleerd door. De zonen Tonnie en Gerard kwamen ook in 1986 in het bedrijf.


1993 was een jaar met tegenslag, vader (Dries) overleed midden in het maïsseizoen. Net voor zijn overlijden had hij nog een nieuwe JohnDeer hakselaar aangeschaft, “Dan kunde nog efkes door”, zei hij.
Door uitbreiding van het dorp Zeeland (Steenakker) moest er een nieuwe locatie gezocht worden. Deze werd gevonden op het Oventje aan de Verbindingsweg. Daar werd het varkensbedrijf van de Fam. v. Vugt overgenomen, totaal leeg gedraaid en gesloopt en nieuwe loodsen werden gerealiseerd.

Vanaf 2000 werden de werkzaamheden vanuit deze locatie uitgevoerd waarna in 2001 een opendag volgde die veel belangstelling trok vanuit de wijde omgeving. Door de strengere milieunormen werd er stevig geïnvesteerd. Werkzaamheden werden uitgebreid, capaciteit verhoogd en kwaliteit werk verbeterd. Dit groeide door tot de huidige omvang van nu. De ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt staan niet stil en daarom proberen we steeds samen met u de juiste partner voor u te zijn.

Deze ontwikkeling samen met de inzet van de boeren/agrariërs heeft eraan toe meegedragen dat er nog steeds een betaalbaar stuk voeding geproduceerd kan worden!!

P1100984
P1100982
P1100979
P1100973
P1100969
P1100968
P1100964
P1100961
P1100960
P1100957
P1100956
P1100955
P1100947
P1100944
P1100941
P1100939
P1100935
P1100926
P1100923
 • P1100984
 • P1100982
 • P1100979
 • P1100973
 • P1100969
 • P1100968
 • P1100964
 • P1100961
 • P1100960
 • P1100957
 • P1100956
 • P1100955
 • P1100947
 • P1100944
 • P1100941
 • P1100939
 • P1100935
 • P1100926
 • P1100923